Mersin Diş Hekimleri Odası

0
27

Mersin Diş Hekimleri Odası

Mersin Diş Hekimleri Odası, diş hekimlerinin meslek odası olup kurulduğu tarihten bu yana diş hekimlerinin birliğini sağlayan bir kuruluştur. Mersin diş hekimleri odasının tarihi, faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki başlıklara göz atabilirsiniz.

Mersin Diş Hekimleri Odası Nedir?

Türkiye’de hemen hemen her meslek grubunun bir odası vardır. Meslek odaları, Anayasa’daki ilgili hükme göre belli bir mesleğe mensup olanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek disiplini ve ahlakı korumak gibi amaçlar ile kurulan örgütlerdir. Bu meslek odaları kanuna uygun şekilde hareket eden tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu çerçevede Mersin Diş Hekimleri Odası, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği olan bir meslek örgütüdür.

Mersin Diş Hekimleri Odası Tarihçesi

7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ile kurulan Mersin Diş Hekimleri odası bir meslek örgütüdür. İlk önce Diş Hekimleri Tabip Odaları’na bağlı olan meslek örgütü, daha sonra referandum sonucu ayrılma kararı aldı ve 1986 yılında kurulan örgütün, ilk yönetim kurulunda Mahmut Cömert, Bülent Özdemir, Osman Kükner, Tuncay Etiler, Tahsin Ceylan yer aldılar. İlk oda başkanı ise Mahmut Cömert olmuştur. Günümüzde ise Mersin Diş Hekimleri Odası ilçelerde 144, merkezde 220 üyesi ile totalde 364 üyeden oluşan topluma hizmeti hedefleyen, dinamik, güçlü ve kararlı bir meslek örgütüdür.

Mersin Diş Hekimleri Odasının Birimleri Nelerdir?

Mersin diş hekimleri odası, görevini en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için pek çok alt birimin koordine olarak çalışması ile görevini icra eder. Bu birimler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, başkan, başkan vekili, genel sekreter, sayman ve yeterli sayıda üyeden oluşan bir birimdir. Yönetim kurulu, Mersin Diş Hekimleri Odası’nın çok önemli bir birimi olup, kanunda kendisine tanınan görevleri yerine getirir. Örneğin; mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde odanın işlerini yürütür.

  1. Denetleme Kurulu

Mersin Diş Hekimleri Odası’nın denetleme kurulu başkan, raportör ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Odanın ve üyelerin gerçekleştirdiği işleri denetler ve aynı zamanda kanunda ve mevzuatta kendisini görevli kılan konularda üstüne düşen görevi yerine getirir.

  1. Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu ise yine başkan, raportör ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Mevzuatta kendisine verilen görevleri yerine getirir; örneğin odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını yürütür.

  1. Delegeler

Üyeler arasından seçilirler.

Mersin Diş Hekimleri Odasının Görevleri Nelerdir?

Meslek odalarının kuruluşları ve görevleri hakkında düzenlemelere yer veren çeşitli kanunlara göre Mersin Diş Hekimleri odasının görevleri şu şekildedir:

  • Odaya üye olan meslektaşlar arasında meslek ahlakı, dayanışma ve disiplinin sağlanması
  • Üyelerinin ihtiyaç duydukları hizmeti ve dayanışma ortamını sağlamak
  • Diş hekimliği ile ilgili olarak Bakanlık’a yapılması gereken başvuruları gerçekleştirmek ve çalışmaları yürütmek
  • Kamu yararı ve devlet menfaati gözetilerek tüm yetki ve sorumluluklarını kullanır.
  • Diş hekimliği ile ilgili olarak son çıkan yasalardan, değişen yönetmeliklerden ve son gelişmelerden üyelerini haberdar eder ve bu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak aktarır.
  • Oda, kamu ve üyelerin menfaatine uygun olacak şekilde her türlü bilgi ve veriyi saklar, muhafaza eder, gerektiği zaman kullanır ve paylaşır.

Adres: Kültür Mahallesi, 4304 Sok. No: 16 D:1, İçel Merkez/Mersin
Telefon: (0324) 237 88 60